Internauci wybierają racjonalnie
 Oceń wpis
   

Osoby, które wybierają otwarty fundusz emerytalny za pośrednictwem Internetu kierują się racjonalnymi przesłankami – stopą zwrotu oraz wielkością aktywów funduszu. Taki wniosek można wyciągnąć na podstawie badania przeprowadzonego przez firmę Prego SA, właściciela serwisu www.pregofinance.pl. Użytkownicy serwisu mają możliwość porównania wszystkich funduszy emerytalnych oraz zapisania się do wybranego OFE online.

Najważniejszym kryterium wyboru funduszu przez Internautów są wyniki inwestycyjne osiągane przez OFE, dotyczy to w szczególności wyników w długim okresie. Okazuje się, że prawie 80% Internautów wybrało fundusze, które osiągnęły stopę zwrotu wyższą od średniej.

Najchętniej wybierany przez Internautów fundusz emerytalny to ING OFE, który łączy bardzo dobre wyniki inwestycyjne (druga pozycja pod względem stopy zwrotu od początku działalności) z dużą wartością aktywów, pozwalającą mu pobierać niższe opłaty za zarządzanie aktywami. Fundusz ten wybrało 25,1% klientów www.pregofinance.pl.

Na drugim miejscu uplasował się Generali z wynikiem 19,2%. Generali OFE systematycznie poprawia wyniki inwestycyjne, odznacza się też dużą stabilnością osiąganych wyników. Trzecią pozycję zajął PZU OFE (17%). Na czwartym miejscu uplasował się AVIVA OFE(15,4%) - fundusz o największych aktywach, aczkolwiek gorzej radzący sobie pod względem wyników inwestycyjnych (dziewiąta pozycja pod względem stopy zwrotu od początku działalności).

14,6% osób wybrało OFE Polsat, czyli fundusz o najmniejszych aktywach, ale pokazujący od dłuższego czasu najlepsze wyniki inwestycyjne. Jednocześnie jest to fundusz, który nie prowadzi agresywnej kampanii reklamowej. To dowód na to, że OFE mogą skutecznie konkurować o klientów wynikami, a nie tylko wielkością sieci sprzedaży czy liczbą akwizytorów.

Komentarze (3)
OFE online
 Oceń wpis
   

Do Otwartych Funduszy Emerytalnych przystępuje średnio ok. 600.000 osób rocznie. Około ¼ z nich trafia do funduszu w drodze losowania, reszta podejmuje decyzję o wyborze OFE samodzielnie (bardziej lub mniej świadomie). Coraz więcej osób wybiera i przystępuje do OFE za pośrednictwem Internetu. Są to osoby które chcą podjąć decyzję samodzielnie i na podstawie obiektywnych kryteriów. Cenią oszczędność czasu i wygodę związaną z załatwieniem wszelkich formalności online.

Brak jest dokładnych informacji na temat tego, ilu klientów przystępuje do OFE za pośrednictwem Internetu. Wielkość rynku można jedynie próbować szacować, pomocne mogą tu być narzędzia w postaci Google Trends, które udostępniają informacje na temat liczby zapytań kierowanych do wyszukiwarki Google. Wynika z nich, że średnia miesięczna liczba wyszukiwań tylko na hasło „ofe” wynosi 200.000. Wśród innych popularnych haseł można wymienić: „fundusz emerytalny” (60.000 wyszukiwań miesięcznie), „fundusze emerytalne” (40.000 wyszukiwań miesięcznie), „ranking OFE” (22.000 wyszukiwań miesięcznie). Łącznie daje to ponad 320.000 wyszukiwań miesięcznie. Zakładając, że rocznie mamy ok. 4.000.000 wyszukiwań oraz przy założeniu, że średni wskaźnik konwersji serwisów oferujących możliwość zapisania się do OFE za pośrednictwem Internetu kształtuje się na poziomie 2-3%, można szacować, że liczba osób przystępujących do OFE online wynosi ok. 80.000 – 120.000 osób. Stanowi to ok. 15-25% klientów przystępujących do OFE samodzielnie. Należy pamiętać, że statystyki te pokazują przybliżoną liczbę wyszukiwanych haseł odpowiadających słowom kluczowym, wprowadzonych w Google. W związku z powyższym przedstawione powyżej kalkulacje mogą się różnić od rzeczywistych wyników. Warto zaznaczyć, że szacunki te nie obejmują np. bezpośrednich wejść na strony OFE lub klientów, którzy korzystają z centrów/pasaży finansowych obecnych na różnych portalach. Narzędzie Google Trends pozwala również na śledzenie sezonowości i trendów słów kluczowych. W przypadku OFE sezonowość ta jest aż nadto widoczna. Znaczący wzrost zainteresowania wyszukiwaniem informacji na temat OFE następuje w okresach przed losowaniami – przełom grudnia/stycznia i czerwca/lipca. Nic nie wskazuje na to, by sezonowość ta miała się zmienić przed najbliższym, styczniowym losowaniem.

 

Produkt w postaci OFE idealnie nadaje się do dystrybucji przez Internet – wynika to z jednej strony z relatywnej prostoty tego produktu, z drugiej – z obowiązkowej przynależności do OFE. Wzrost popularności Internetu, szczególnie wśród młodych ludzi wchodzących na rynek pracy, w naturalny sposób stymuluje wzrost zainteresowania poszukiwaniem informacji o OFE online. Znaczący wzrost znaczenia zdalnych kanałów sprzedaży (Internet, telefon) zostanie niejako wymuszony w przypadku wejścia w życie zapowiadanych zmian w systemie akwizycyjnym. Wprowadzenie zakazu akwizycji spowoduje przeniesienie procesu wyboru i zapisywania się do OFE w całości do Internetu

Komentarze (1)
Wybieraj świadomie!
 Oceń wpis
   

Dużo osób nie dba o to, jaki fundusz emerytalny będzie zarządzał ich oszczędnościami. A szkoda – bo od tego będzie zależała wysokość naszej emerytury. Podejmując decyzję o wyborze OFE należy zwrócić uwagę przede wszystkim na wyniki inwestycyjne funduszy – mają one bowiem największy wpływ na wysokość emerytury. Biorąc pod uwagę długi horyzont inwestycyjny, nawet niewielka różnica w stopie zwrotu ma znaczny wpływ na wartość zgromadzonego kapitału, a co zatem idzie na wysokość świadczenia. Oprócz stopy zwrotu warto zwrócić również uwagę na poziom podejmowanego ryzyka inwestycyjnego (im bardziej stabilne wyniki tym lepiej). Opłaty pobierane przez OFE (dotyczy to przede wszystkim opłaty dystrybucyjnej, czyli od składki) mają zdecydowanie mniejsze znaczenie, tym bardziej, że od 2010 roku wszystkie OFE będą mogły pobierać prowizję na poziomie nie wyższym niż 3,5%.

Poniższy wykres przedstawia wyniki inwestycyjne funduszy od początku ich działalności (wg wyceny na dzień 19.11.2009).

Jak pokazuje ranking, różnice w wysokości stopy zwrotu są znaczące. Najlepszy fundusz emerytalny wypracował wynik o ponad 40 pkt % lepszy niż najgorszy pod tym kątem fundusz (w ujęciu rocznym daje to ponad 3 punktową różnicę). Z obliczeń wynika, ze nawet niewielkie różnice w stopie zwrotu funduszy mogą przyczynić się do znacznych różnic w wysokości świadczeń. Warto to pokazać na przykładzie. Załóżmy, że wpłacamy do OFE 200 zł miesięcznie przez 35 lat (dla uproszczenia pomińmy prowizje pobierane przez OFE). Przyjmijmy średnią roczną stopę zwrotu na poziomie 7%. Po 35 latach zebrany kapitał to ponad 360 tys. zł. Przy stopie zwrotu o 3 pkt % niższej (tj. 4%), wartość zgromadzonego kapitału wyniesie prawie 183 tys. zł. Jak widać różnica na poziomie 3 pkt % rocznie w stopie zwrotu powoduje prawie 100% różnicę w wysokości zgromadzonego kapitału. Warto zatem dobrze zastanowić się komu powierzamy nasze pieniądze. Decyzja o wyborze OFE powinna być dobrze przemyślana – nie sugerujmy się tylko reklamą czy namową akwizytora, który reprezentując interesy tylko jednego funduszu z założenia nie jest obiektywny. Warto zadać sobie nieco trudu i porównać fundusze, tak by decyzja o jego wyborze była bardziej świadoma.

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Komentarze (3)
Najnowsze wpisy
2009-12-01 21:53 Internauci wybierają racjonalnie
2009-11-25 12:25 OFE online
2009-11-21 11:10 Wybieraj świadomie!
Najnowsze komentarze
2011-09-20 12:42
Rekruter S.:
Wybieraj świadomie!
Czy byłby ktoś zainteresowany nawiązaniem relacji biznesowej lub podjęciem współpracy z obszaru[...]
2011-07-03 16:55
wywiadownia:
Wybieraj świadomie!
Tylko że aby wybrać świadomie dobrze, to trzeba się na tym zna. Człowiek jednak nie jest[...]
2011-06-25 09:33
windykator-:
Internauci wybierają racjonalnie
To w przeważającej mierze loteria.
Kategorie
Ogólne
Archiwum
Rok 2009